Ontwerp voor de Sinnegreide in Buitenpost in Noorderbreedte

In de apriluitgave van Noorderbreedte is het ontwerp voor de Sinnegreide in Buitenpost te zien. Ook geeft Mathijs Dijkstra van MD Landschapsarchitecten een toelichting over het inpassen van zonneparken. 'Door al aanwezige landschapselementen als houtwallen te benutten, valt een zonnepark goed in te passen. Kijk dus goed waar je een zonneakker projecteert.'

Ontwerp Sinnegreide in Buitenpost (Noorderbreedte april 2017)

Overige publicaties