Vergistingsinstallatie Den Andel

Ten behoeve van de wens naar de realisering van een vergistingsinstallatie op het terrein van Rixona te Den Andel is een landschappelijke verkenning gemaakt van de plek en het landschap rondom de beoogde locatie van de nieuwe vergistinginstallatie.

Doel van deze verkenning was het komen tot een door alle betrokkenen (opdrachtgevers, de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen) gedragen voorkeursmodel. Dit model is de basis voor verdere ontwikkeling van het plan met een goede inpassing in het landschap.

De studie geeft met eenvoudige middelen weer waar de essentie van de landschappelijke kwaliteit zit en hoe op de schaal van het landschap de installatie kan worden geplaatst. Tevens is op de schaal van de kavel gekeken hoe het programma (dat een interne logica kent vanwege het productieproces) het meest optimaal kan worden gepositioneerd.

Er is uit de reeks van modellen gekozen voor een variant waarbij het geheel, zo compact mogelijk, loodrecht  achter het bestaande complex is gepositioneerd. Dit om de openheid zoveel mogelijk te behouden en daarmee de zichtbare relatie tussen het dijkenlandschap en het wierdenlandschap  voelbaar te houden.

Project gegevens

Locatie: Den Andel
Opdrachtgever: Witteveen en Dijkstra
Jaar van ontwerp: 2008
Team: Mathijs Dijkstra

Kernwoorden: landschappelijke-plannen / verkennen / concept / verbinden / samenwerken

Overige projecten