Ontwerpen met bewoners - Toekomstplan De Fongersplaats

 

De Fongersplaats in Groningen is een grootschalig woningcomplex uit de jaren '70, met een unieke uitstraling en trotse, betrokken bewoners. Om het complex op langere termijn waardevast te houden zijn opwaarderingen nodig wat betreft bouwfysica, wooncomfort en buitenruimte. In opdracht van de Vereniging van Eigenaars Fongersplaats maakte MD Landschapsarchitecten, samen met de bewoners en architectenbureau pvanb architecten, een toekomstplan. Dit plan maakt de samenhang tussen ingrepen inzichtelijk en plaatst ze in het perspectief van de langere termijn. Bewoners kunnen samen beslissen waar ze met het complex naartoe willen en wat vervolgens de meest duurzame keuzes zijn.

Logische methodiek

Het toekomstplan is volledig in samenwerking met de bewoners tot stand gekomen. Door een logische, overzichtelijke methodiek was steeds voor iedereen duidelijk in welke fase de plannen zich bevonden en wat de gezamenlijke (tussen)doelen waren.

Inventarisatie en werksessie

Aan de hand van eigen onderzoek en een uitgebreide werksessie met bewoners zijn alle wensen, kansen en knelpunten grondig in kaart gebracht: wat zijn de grootste gezamenlijke belangen, wat is urgent, wat is voor de langere termijn en waar liggen extra mogelijkheden als we collectief investeren?

Thema's en oplossingen

De uitkomsten van deze inventarisatie zijn ondergebracht in acht thema's: verduurzamen, toegankelijkheid, parkeren, groene buitenruimte, grijze buitenruimte, bergingen, woonstraat en woonkwaliteit. Aan de hand van de gegeven wensen en knelpunten zijn voor elk thema (wederom samen met de bewoners) oplossingen en mogelijkheden aangedragen.

Samenhang in scenario's

Vervolgens zijn een viertal scenario's voor de Fongersplaats geformuleerd, elk met hun eigen nadruk: (moes)tuin, collectiviteit, stadsmonument en enclave. De vier scenario's dienen om keuzes logisch beredeneerbaar te maken: wat willen we bereiken en wat zijn dus de meest logische stappen? Met de scenario's wordt de onderlinge samenhang tussen ingrepen duidelijk gemaakt en kunnen voor elk van de acht thema's de optimale oplossingen gekozen worden.

Met de resultaten van dit gezamenlijke onderzoek- en ontwerptraject kunnen bewoners nu en in de toekomst weloverwogen keuzes maken bij het investeren in het opwaarderen van De Fongersplaats.

Project gegevens

Locatie: Groningen

Opdrachtgever: VVE Fongersstede

Jaar van ontwerp: 2012-2014

Team: Mathijs Dijkstra, Marc de Vrij, Melle van Dijk

In samenwerking met: pvanb architecten

Kernwoorden: strategische-plannen / kwaliteit / strategie / concept / visie / expertise / betrekken / samenwerken

Overige projecten