Poppel allee Aabenraa

Vlak na de oorlog hebben de beroemde Deense landschapsarchitecten Sörensen en Junggreen Have in Aabenraa, een stadje in het zuiden van Denemarken, een modern sportveldencomplex ontworpen. Dit park bestaat uit sportvelden en een groot manifestatie terrein annex ringsteekveld. Het park is gelegen in het dal van één van de beken rondom het stadje Aabenraa die in de fjord van Aabenraa uitmondt. Het gebied, dat vroeger erg nat was, is drooggelegd en zodoende geschikt gemaakt voor recreatief gebruik. Om voor de nodige drooglegging te zorgen is de beek gekanaliseerd.  Dit kanaal deelt het park in tweeën. Het kanaal is als ontwerp uitgangspunt genomen en voorzien van een sacrale dubbele populierenlaan. Het kanaal en de laan vormen zo het beeldmerk van het park.
Deze laan is nu, meer dan zestig jaar later, aan het eind van zijn levensduur.


De gemeente Aabenraa wil het beeld voor de lange termijn in stand houden. Samen met de Deense landschapsarchitect Niels Junggreen Have zijn we momenteel bezig met een restauratieplan voor dit naoorlogse erfgoed. Gezien de deplorabele toestand van de populieren ligt vervanging voor de hand.

Dan komt direct de vraag naar voren hoe het oorspronkelijke profiel eruit zag. Ontwerptekeningen zijn niet meer voorhanden wel foto’s vanaf de jaren zestig tot heden. Op basis van deze foto’s en grond onderzoek is een reconstructie van het profiel gemaakt.
Op basis van studiemodellen is onderzocht of het kanaal, de dijkjes en de nieuwe laan niet een iets andere maatverhouding kan krijgen. De populieren staan nu zo dicht op elkaar dat zij elkaar verdringen waardoor er enkele grote gaten zijn gevallen in de binnenrij. Door de populieren een halve meter verder uit elkaar te plaatsen ontstaat iets meer groeiruimte zonder dat het sacrale en opgaande karakter van de ruimte verloren gaat.

Project gegevens

Locatie: Aabenraa
Opdrachtgever: Gemeente Aabenraa
Jaar van ontwerp: 2010
Team: Mathijs Dijkstra
In samenwerking met: Niels Junggreen Have Landskabsarkitekt

Kernwoorden: samenwerken / concept / onderzoek / inrichtingsplannen

Overige projecten