Paardenhuizen Wierden

Voor een te ontwikkelen plan heeft MD een landschappelijk stedenbouwkundige studie gedaan voor een locatie in Wierden. Uitgangspunt voor het plan is het ontwikkelen van een locatie waar paardenliefhebbers zelfstandig kunnen wonen, maar de voorzieningen voor de paarden kunnen delen.

Het houtwallen landschap met de kamers is de basis voor het ontwerp. Het zicht op de es vanaf de weg is het leidende thema. Door enkele compacte bebouwingsclusters te maken onstaan open tussenruimten. Deze ruimten geven zicht op de es. Een belangrijke structuurlijn wordt gevormd door de huidige weg die over de kavel loopt en zicht geeft op de te behouden boerderij met schuur.

De woningen worden gegroepeerd rond een erf en staan met hun voordeur op het erf. De woningen bestaan uit langgerekte volumes die een architectonisch geheel vormen.

De volumes worden gevormd door woningen die op enige afstand van elkaar staan, maar verbonden zijn door een doorlopend dak. Onder dit dak is niet alleen ruimte voor één of twee auto’s, maar ook voor een los stalvolume waarin per woning de mogelijkheid is voor het houden van twee paarden. Op het eigen erf is een uitloop voor de paarden, direct naast de tuin. De erven zijn omgeven door landschappelijke hagen.

Gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ruime weide, all-weather bak, longeercirkels, solarium en materieel worden gedeelt met de andere bewoners van het erf.

Project gegevens

Locatie: Wierden
Opdrachtgever: INION, BAM
Jaar van ontwerp: 2011-2012
Team: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk, Marc de Vrij en Inge Hoekstra
In samenwerking met: schipperdouwesarchitectuur

Kernwoorden: verbinden / maatschappij / analyse / overtuigen / stedenbouwkundig-ontwerp / landschappelijke-plannen

Overige projecten