Masterplan Noordoosthoek Hoornsemeer 

Het Hoornsemeer is een belangrijk recreatief water voor de stad Groningen en de wijdere omgeving. Het Nonnengat is een optimaal gesitueerd deel van het meer - nabij de stad, nabij doorgaande (recreatieve) routes en tussen het groen. Desondanks is het een relatief onbekend en weinig gebruikt deel van het meer.

Het masterplan versterkt het recreatieve potentieel van het Nonnengat. De verbinding van het meer met de stad Groningen wordt sterker en de ecologische structuur krijgt een flinke impuls.

Meer water

Centrale ingreep in het masterplan is het vergroten van het wateroppervlak van het Nonnengat. Hierdoor komt het nabijgelegen hotel direct aan het water te liggen en kan het een rol vervullen als centrale recreatieve pleisterplaats. Ook wordt het Nonnengat met deze ingreep zichtbaarder en toegankelijker vanaf het Hoornsemeer. Bijkomend voordeel is de vergrote capaciteit voor waterberging.

Centrale pleisterplaats in recreatief netwerk

Het vernieuwde Nonnengat wordt omzoomd door een recreatieve route, met een nieuwe boulevard voor het hotel als centraal knooppunt. Hier komen de diverse recreatieve stromen bijeen: watersporters, fietsers en wandelaars. Zowel vanaf de doorgaande recreatieve route tussen Groningen en Haren als vanaf de woonwijk Hoornsemeer takken nieuwe fiets- en wandelpaden aan op het Nonnengat.

Met een hotelterras aan de boulevard, aanlegplaatsen voor kleine en grotere boten en een nieuw, drijvend horecapaviljoen aan de kade biedt het Nonnengat ideale pleisterplaatsen op een centrale plek.

Zichtbaar vanuit de omgeving

Dankzij nieuwe zichtlijnen in het omringende groen wordt het Nonnengat een stuk zichtbaarder vanaf het Hoornsemeer, vanuit de bestaande recreatieve routes en vanuit de woonwijk. Het hotel en het drijvende paviljoen fungeren daarbij als blikvanger.

Grote ecologische diversiteit

Het Nonnengat en de omgeving krijgen een aanzienlijke ecologische opwaardering. Het omringende, eenzijdige groen wordt grotendeels vervangen door een diversiteit aan duurzame plant- en boomsoorten, met als doel een grotere variëteit aan leefmilieus voor planten en dieren. Op sommige plekken worden deze leefmilieus, zoals een oeverzwaluwwand en nectarweides, bewust gecreëerd. Het Nonnengat vormt zo een rijke aanvulling op de ecologische structuur van de omgeving.

Archeologische waarde

Met het vergroten van het wateroppervlak wordt de kans aangegrepen om de nu nog vrijwel onherkenbare archeologische veenterp zichtbaar te maken in de omgeving. De veenterp wordt als een eilandje uitgespaard in het nieuw aan te leggen stuk meer. Middels bruggen wordt dit nieuwe eilandje onderdeel van de recreatieve padenstructuur. Een spelaanleiding maakt de veenterp zichtbaar.

Overige projecten