Langs linten en lijnen

De ontwikkelingsvisie 'Langs linten en lijnen' gebruikt de ruimtelijke structuur van de lintdorpen Oude- en Nieuwehorne om nieuwe ontwikkelingen een passend kader en onderlinge samenhang te geven. Waar de voorgaande visie inzette op het omvormen van de dorpen tot een nieuwe structuur, maakt Langs linten en lijnen juist gebruik van de kansen die de bestaande structuur van de dorpen biedt. Gesprekken, ideeënuitwisseling en workshops met bewoners en betrokkenen zijn een essentiële leidraad geweest bij het totstandkomen van de visie.

De visie richt zich op het behouden en versterken van het lintdorpenkarakter en hun relatie en samenhang met het omringende landschap. De langwerpige lintstructuur wordt doorsneden met routes die dwars op de dorpen staan en de lagergelegen omringende gronden in de dorpen zichtbaar maken. Hiermee wordt bovendien ervaarbaar dat de dorpen zich uitstrekken over een langgerekte zandrug. De ruimtelijke structuur wordt ingezet om bestaande en nieuwe sociaal-culturele ontwikkelingen een logische plek te geven.

Overige projecten