Herinrichting dorpskern Opende

De herinrichting van de dorpskern van Opende slaat twee vliegen in één klap: de kern wordt weer beleefbaar als het levendige centrum van het dorp en de oorspronkelijke  loop van de Provinciale weg wordt hersteld en daarmee de verkeerstechnische overzichtelijkheid.

Aanleiding voor de herinrichting is de overdracht van de Provinciale Weg van de provincie naar de gemeente. Gecombineerd met het ontwerp voor de buitenruimte van een nieuw te bouwen school aan de Verbindingsweg en reconstructie van de parkeerplaats behorende bij de sportvelden gaf dit de gelegenheid om het hele centrumgebied te verbeteren.

Belangrijkste ingreep is de omvorming van de ambivalente verkeersruimte op de centrale kruising tot dorpsplein in gebakken materiaal. Er is een heldere scheiding aangebracht tussen verblijfsruimte en verkeersgebied: winst voor zowel autogebruikers als fietsers en wandelaars. Het gehele centrumgebied wordt herkenbaar als verblijfsgebied en 30 km zone door een uitvoering met onderscheidende profielen. De straten worden optisch versmald en krijgen een groenere uitvoering. Als logisch begin- en eindpunt van de centrumzone zijn twee in het dorp herkenbare kruisingen genomen.

Het plan is ontwikkeld en ontvangen met brede steun van de bewoners van Opende.

Project gegevens

Locatie: Opende

Opdrachtgever: Gemeente Grootegast

Jaar van ontwerp: 2014

Team: Melle van Dijk, Mathijs Dijkstra, Dity Haddering

Kernwoorden: inrichtingsplannen / kwaliteit / verbinden

Overige projecten