Energy Business Park Groningen

In opdracht van Stichting Energy Business
Campus Groningen heeft MD Landschapsarchitecten in samenwerking met pvanb architecten en ABC Management Groep een haalbaarhuidsstudie voor het Energy Business Park Groningen gedaan.


Op het Energy Business Park Groningen, gesitueerd op de locatie van de voormalige KLM vliegschool bij Groningen Airport Eelde, zal de businessontwikkeling, incubatie en sales van producten uit Energy Valley plaats gaan vinden. Energy Valley is een  Europese toptechnologie regio, waarin bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid samenwerken op het gebied van de ontwikkeling en verandering naar duurzame en hernieuwbare energie.

De grote kracht van Energy Business Park Groningen is dat het hoge ambities vertaalt naar een sterke organisatorische en ruimtelijke inrichting, die ook in economisch onzekere tijden overeind blijft. Hoge kwaliteit wordt gekoppeld  aan een heldere, flexibele opzet en een verstandige fasering. Hierdoor kan er ook in mindere tijden ingezet blijven worden op de inhoudelijke en kwalitatieve aspecten, die het plan te allen tijde levensvatbaar en aantrekkelijk houden. Juist als er vast wordt gehouden aan het planconcept, zal de deur altijd open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.

De andere belangrijke forte van het plan is dat het op alle schaalniveaus een rol speelt. Op (inter)nationaal niveau fungeert het als aansprekend beeldmerk, op regionaal niveau biedt het een sterke impuls en op lokaal niveau is het geworteld in en een toevoeging aan de omgeving.

De ontwikkeling van het Energy Business Park Groningen op de voorgestelde wijze biedt een aantrekkelijk en kansrijk scenario, niet alleen op de kortere, maar juist ook op de langere termijn.

Project gegevens

Locatie: Eelde
Opdrachtgever: Stichting Energy Business Campus Groningen
Jaar van ontwerp: 2011
Team: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk
In samenwerking met: pvanb architecten, ABC Management Groep

Kernwoorden: onderzoek / expertise / samenwerken

Overige projecten