Energie en Ruimte - Landschappelijke inpassing van grondgebonden duurzame energieopwekking

Energie en Ruimte is een afwegingsmodel waarmee de mogelijke landschappelijke inpassingen van grondgebonden vormen van duurzame energieopwekking te toetsen zijn. Het model is in opdracht van de provincie Groningen ontwikkeld, in nauwe samenwerking met KNN Adviseurs: rekenen en tekenen zijn geïntegreerd in het model.

Het model is gericht op concrete oplossingen in de praktijk. Het is dan ook mede gebaseerd op eigen praktijkstudie van een aantal bestaande nieuwe initiatieven en gefingeerde modellen voor zon-op-land energieopwekking en biomassateelt. Per initiatief en gefingeerd model is een specifieke businesscase doorgerekend in samenhang met ontwerpend onderzoek. Op basis hiervan zijn vervolgens mogelijkheden gegeven voor ruimtelijke inpassing.

Op basis van deze praktijkstudie (en andere studies) is een praktisch afwegingsmodel uitgewerkt waarmee overheden en initiatiefnemers projecten kunnen toetsen wat betreft energielevering, economische haalbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Om landschappelijke consequenties van ingrepen voor alle betrokken partijen inzichtelijk en bespreekbaar te maken is een toolkit van ruimtelijke parameters en mogelijkheden ontwikkeld. Deze toolkit kan als een logisch stappenplan doorlopen worden door overheden en initiatiefnemers.

De toolkit is een leidraad bij het maken van gefundeerde keuzes bij landschappelijke inpassing van nieuwe duurzame vormen van energieopwekking.

Ook wordt een toolkit gegeven van landschappelijke elementen en ingrepen die ingezet kunnen worden bij het inpassen van grondgebonden duurzame energieopwekking. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik maken van bestaande structuren, het toepassen van begrenzingen en overgangen, het creëren van zichtbaarheid en het toevoegen van maatschappelijk gewenst programma.

Project gegevens

Locatie: Provincie Groningen

Opdrachtgever: Provincie Groningen

Jaar van ontwerp: 2012

Team: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk

In samenwerking met: KNN Advies

Kernwoorden: landschappelijke-plannen / strategische-plannen / kwaliteit / verkennen / onderzoek / analyse / expertise

Overige projecten