Eerbetoon aan de Eendenkooi

Het plan van MDL voor herstel en inrichting van een eendenkooi maakt diverse historische lagen weer zichtbaar in het landschap. De cultuurhistorisch waardevolle eendenkooi (een terrein dat vroeger werd ingericht op het vangen van watergevogelte, met een waterplas vaak omringd door bos) is onderdeel van het monumentale landgoed Huis te Glimmen in Glimmen, Nederland.

Door diverse landschappelijke veranderingen was de eendenkooi nauwelijks meer als zodanig herkenbaar. In een proces van intensieve samenwerking met omwonenden en gebruikers is gekozen voor nieuw gebruik van de eendenkooi als recreatieve stilteplek.

In het nieuwe gebruik gaan duurzaam beheer en veelvuldig gebruik hand in hand. Door een aantal subtiele ingrepen worden bezoekers verleid tot respectvolle omgang met het monument. De vernieuwde eendenkooi trekt meer bezoekers dan ooit, maar de kwetsbare onderdelen worden niet betreden.

Project gegevens

Locatie: Glimmen

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Jaar van ontwerp: 2010-2011

Jaar van uitvoering: 2012-2013

Ontwerpteam: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk

Historisch onderzoek: Anne Wolff

Kernwoorden: object-ontwerp / landschappelijke-plannen / concept / betrekken / samenwerken

Overige projecten