Echt Appelscha

Het plan voor de revitalisering van het centrum van Appelscha, gemaakt voor een besloten prijsvraag, maakt van de centrale straat Boerestreek weer het kloppende hart van het dorp, zowel wat betreft toerisme als voor de bewoners. Tegelijk wordt de historische identiteit van Appelscha - één van de eerste recreatiedorpen van Nederland - benadrukt en ingezet als een unique selling point.

De oorspronkelijke loop van de Boerestreek wordt hersteld. De gehele Boerestreek krijgt een onmiskenbare identiteit en kwaliteit en wordt opgeladen als hét start- en eindpunt van routes, attracties en activiteiten in de omgeving. De vernieuwde Boerestreek wordt gekenmerkt door menging van verkeer, brede profielen met veel bomen, makkelijke oversteekbaarheid, uitgebreide (digitale) informatie en een directe relatie met terrassen, horeca en parkeren.

Centraal punt aan de Boerestreek wordt de vernieuwde brink aan het bos. Deze wordt voorzien van een verblijfsplein dat in uitvoering refereert aan een echte Drentse brink. De vloer van de brink bestaat uit zwerfkeien. In het midden wordt het plein geschikt gemaakt voor markten, feesten en kermis. In de vloeren van kinderkopjes zijn met geslepen keien looppaden gemaakt die toegankelijk zijn voor rolstoelen en kinderwagens. De brink maakt een directe relatie tussen dorp en bos: de onderbegroeiing van het bos wordt verwijderd en je kunt vanaf de brink zo het (speel)bos in lopen.

Beplanting is zo gekozen dat het past in de omgeving, met groen dat het hele jaar door een aantrekkelijk beeld biedt. Straatmeubilair, armatuur en de muziekkoepel op de brink aan het bos worden uitgevoerd in stijlen die refereren aan de begintijd van de toeristische recreatie in Nederland.

Project gegevens

Locatie: Appelscha

Opdrachtgever: Gemeente Ooststellingwerf

Jaar van ontwerp: 2013

Team: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk, Marc de Vrij

Kernwoorden: inrichtingsplannen / strategische-plannen / kwaliteit / aanjagen / verkennen / analyse / concept / visie / maatschappij / betrekken / verbinden

Overige projecten