De Sensibele Snelweg

De Sensibele Snelweg is een onderzoek naar de kansen en mogelijkheden van het integreren van sensortechnologie en landschapsontwerp, met de snelweg A28 tussen Groningen en Assen als casestudy.

Het onderzoek heeft zich gericht op de koppeling tussen sensortechnologie en de menselijke 'sensoren' (de zintuigen) en de sociale, ruimtelijke en landschappelijke mogelijkheden die dit oplevert. De bijzondere kwaliteiten die het gebied tussen Groningen en Assen voor onze zintuigen heeft, zoals stilte en rust, schoonheid en nachtduister, zijn daarbij als uitgangspunt genomen, omdat het nou juist de snelweg is die deze kwaliteiten beperkt.

Door slimme sensortechnologie zou niet alleen de beleving van het landschap vanaf de snelweg veel aangenamer kunnen zijn, maar kan ook de mate van overlast die de snelweg voor zijn omgeving veroorzaakt sterk gereduceerd worden. Door bijvoorbeeld ledverlichting in de snelweg aan te brengen die pas aangaat bij naderend verkeer, wordt de hoeveelheid lichtvervuiling voor de omgeving sterk gereduceerd. En sensortechnologie kan ervoor zorgen dat de hoeveelheid veiligheidsmaatregelen en geluidswerende maatregelen die het zicht op de omgeving belemmeren (zoals betonnen vangrails, bosschages, etc.) gereduceerd kan worden. Hierdoor kan de relatie tussen snelweg en omgeving opener en natuurlijker worden.

Project gegevens

Locatie: Koningsas
Opdrachtgever: Provincie Drenthe, Hans Venhuizen, Platform GRAS

Jaar van ontwerp: 2011

Team: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk
In samenwerking met: Buro STEK, Atelier De Lyon, Martijn Woldring

Kernwoorden: overtuigen / verkennen / onderzoek / expertise / maatschappij / verbinden

Overige projecten