Bomenwaaier Schildmeer

Op uitnodiging van het project Oogstbaar Landschap hebben we onze visie op de kansen van toepassing van energiegewassen mogen presenteren.

Voor de case studie bij Schildwolde is een concept ontwikkeld dat uitgaat van het dubbelgebruik van een waterretentiegebied, waarbij op grote schaal percelen energiegewassen geteeld kunnen worden.

De opbrengst van het korte omloophout is zo groot dat alle huishoudens de huishoudens in de gemeente Slochteren van energie kunnen worden voorzien.

Door deze schaal wordt het niet alleen economisch interessant om over te stappen op de teelt van energiegewassen, maar biedt het ook de kans landschappelijke ingrepen te doen passend bij de schaal van het Noord-Groningse landschap.

Project gegevens

Locatie: Schildwolde
Opdrachtgever: Oogstbaar Landschap
Jaar van ontwerp: 2011
Team: Mathijs Dijkstra, Melle van Dijk

Kernwoorden: landschappelijke-plannen / concept / visie / maatschappij

Overige projecten