Asingapark Middelstum

Als onderdeel van de ruimtelijke structuurvisie voor het historische wierdedorp Middelstum heeft MD Landschapsarchitecten een ontwerp voor het Asingapark in de kern van het dorp gemaakt. Het Asingapark is nu al een van de grote groene kwaliteiten van Middelstum, maar dit voormalige borgterrein is in de loop der jaren steeds minder herkenbaar geworden. Daarom is ervoor gekozen om de bestaande kwaliteit van het monumentale groen te versterken, met daarnaast extra aandacht voor een aantrekkelijke onderbeplanting, verbeterde gebruiks- en verblijfsmogelijkheden en een goede toegankelijkheid.

Zo wordt er een nieuwe ingang gemaakt vanaf de Burchtstraat via  het oude poortgebouw, dat na de sloop als enige deel van de Asingaborg bewaard is gebleven. Hierbij is gekozen voor een eenvoudig brugontwerp, zodat het poortgebouw de volle aandacht krijgt. 

De staat van de beplanting in het park is onderzocht op basis van het benodigde onderhoud en de ruimtelijke impact van bepaalde bomen zijn de keuzes voor het behouden of kappen van bepaalde bomen. Binnen het beplantingsconcept is aan de zuidkant gekozen voor een wintergroene border vanwege de aangrenzende tuinen, bestaande uit voornamelijk vinca, varens en rhododendrons. Daartegenover staat een zachte transparante beplantingsstrook van veldbies, varens en herfstanemonen aan de noordkant en in de open vlaktes zal zich een weelde van stinzenbeplanting gaan ontwikkelen. Hiervoor zijn geen strikte vlakken aangewezen, aangezien de stinzenplanten zich elk jaar weer op andere plekken zullen ontluiken. Het idee hierachter is dat je door een zee van lage bloemen loopt. Zodat het voor de bezoeker een spektakel is om door te lopen. Daarnaast dienen de stinzenplanten als een mooie verwijzing naar de voormalige Asingaborg. Ten slotte zullen komen er accentpunten  in het park in de vorm van magnolia’s, die de kleurenrijkdom van het park nog verder zullen vergroten.

Presentatie van het definitief ontwerp voor de herinrichting van het Asingapark te Middelstum
Project gegevens

Locatie: Middelstum

Opdrachtgever: Gemeente Loppersum

Jaar van ontwerp: 2015

Team: Mathijs Dijkstra, Anne Nijland.

Kernwoorden: landschappelijke-plannen / kwaliteit / analyse / concept / betrekken / verbinden

Overige projecten