Uitvoering Rijksweg Garrelsweer nadert voltooiing

Vanaf juni 2011 is gewerkt aan de uitvoering van het herinrichtingsplan voor de Rijksweg in Garrelsweer. In een jaar tijd is de Rijksweg getransformeerd van een rommelige weg die uitnodigt tot hardrijden, naar een nette doorgaande route die plaats biedt aan alle verkeersdeelnemers.

Op subtiele wijze zijn de wegvakken zo vormgegeven dat niet alleen het historische slingerende lint langs het Damsterdiep goed tot zijn recht komt, maar ook de snelheid van het verkeer als vanzelf naar beneden gaat. Door te kiezen voor een uniforme uitstraling voor het grote aantal delen van de bermen die door de bewoners werden gebruikt als parkeervlakken is de rommelige situatie verdwenen en het gebruiksgemak voor de bewoners vergroot.

Na afronding van de werkzaamheden aan de Rijksweg zal eind juni een start worden gemaakt met de uitvoering van de Stadsweg.

Overig nieuws