MDL werkt aan visie dorpskern Emlichheim

Rond het Duitse dorp Emlichheim, direct over de grens bij Coevorden, staan grote infrastructurele veranderingen op stapel. Op dit moment rijdt alle doorgaande verkeer uit het noorden, oosten en westen door het dorpscentrum. Hierdoor heeft de kern sterk het karakter van een autoweg. In de toekomst zal een groot deel van dit doorgaande verkeer echter om het dorp heen rijden.

In opdracht van de gemeente Emlichheim onderzoekt MD Landschapsarchitecten in samenwerking met Roelofs Advies en Ontwerp welke kansen deze ontwikkeling biedt voor een ruimtelijke versterking van de dorpskern. Zodat er een versteviging ontstaat van het winkelareaal van dit regionale kerndorp.

Overig nieuws