MD is één van de bureaus die geselecteerd is voor het maken een inrichtings- en beheersplan voor de herbestemming van het Open Lucht Zwembad in Ieper.

Het Open Lucht Zwembad werd in 2009 door het Vlaamse gewest, Agentschap Onroerend Erfgoed, beschermd als "als monument van publieke vrijetijdsarchitectuur". 

Het stadsbestuur is op zoek naar een ingreep die teruggrijpt naar zowel de pré-zwembad periode, als naar de verschillende fasen van het zwembadverhaal. Daarnaast wordt ruimte en aandacht gevraagd voor de integratie van een artistiek project dat de visualisering van "Ieper Vredesstad" vormelijk en inhoudelijk verbeeldt. 

Overig nieuws