Laatste boom omzoming geplant

Afgelopen vrijdagmiddag 25 november hebben gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk, AkzoNobel directeur Johan Visser, wethouder Y. Rijzebol, Groningen Seaports directeur Harm Post en enkele omwonenden van Borgsweer ter hoogte van boerderij Blaauw in Weiwerd  samen de laatste boom planten van de groenwal rondom het industriegebied Oosterhorn.

Deze ‘laatste boomplantactie’ betekent tevens de afsluiting van de aanplant van 600 bomen langs de N991 en N992 vanaf  het Eemskanaal tot aan Woldendorp. Nadat de bomen voldoende zijn gegroeid, zal een mooi groen lint in het Groningse landschap te zien zijn. Dit vormt dan een fysieke en visuele afsluiting van een gedeelte van het industriegebied Oosterhorn met de rest van de omgeving.

De groene omzoming van het (toekomstige) industrieterrein Oosterhorn zorgt voor een transparante, subtiele connectie met de omgeving. Het terrein wordt niet hermetisch afgesloten van het omringende landschap, maar blijft er nadrukkelijk onderdeel van, terwijl de visueel minder wenselijke elementen van het terrein aan het zicht worden onttrokken. De omzoming is tevens aangegrepen om de route naar het nabijgelegen dorp Borgsweer aantrekkelijk te maken.

Eemskrant

Project De Omzoming

Overig nieuws