Herinrichtingsplan Middelstum gepresenteerd

Op 15 februari is in Vita Nova in Middelstum het Definitief ontwerp voor de eerste fase van de herinrichting van Middelstum gepresenteerd. In 2010 heeft MD Landschapsarchitecten gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de gehele kern van Middelstum, dat nu per fase uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp.

De eerste fase bestaat uit een tiental straten in het oudste deel van het wierdedorp. De herinrichting betekent in deze straten niet alleen een verbetering van de kwaliteit van riool en weg, maar ook een transformatie van verkeersgebied naar verblijfsgebied met een uitstraling die bij het historische dorp past.

Voor de zomer zal begonnen worden met de werkzaamheden.

Overig nieuws