Definitief ontwerp verlichtingsobject Assen

Na een jaar ontwerpen is het ontwerp voor het verlichtingsobject op het Kerkplein in Assen gereed. Het Kerkplein maakt onderdeel uit van de door MD Landschapsarchitecten ontworpen singelstructuur.

Niet alleen vormt het Kerkplein een belangrijke schakel tussen de singelstructuur en het centrum, ook loopt de historische as tussen de abdijkerk en het Asserbos dwars over het plein Er is gekozen het gehele plein te verlichten vanaf één markant verlichtingsobject aan de zijkant van het plein om zo de schakelfunctie van het plein te benadrukken en tegelijkertijd de historische as vrij van obstakels te houden

Momenteel wordt door mastenfabrikant PMF aan de fabricagetekeningen gewerkt. De planning is dat het object komende zomer op het vernieuwde Kerkplein geplaatst wordt.

Overig nieuws