Start werkzaamheden Integrale reconstructie Ommen-Zuid

Gedeputeerde Gerrit Jan Kok van Overijssel en wethouder Ilona Lagas van Ommen gaven het officiële startsein voor de reconstructie van de Stationsweg te Ommen. Ten behoeve van de 'Design and Build' aanbesteding hebben we samen met de Roelofs Advies en Techniek in 2010 een verkenningenstudie uitgevoerd, de ruimtelijke kaders opgesteld en een masterplan voor de verbindingszone bij de brug geschetst. De komende tijd wordt hard gewerkt om het plan gestalte te laten krijgen.

Overig nieuws